Partasölur.is Netpartar

2. Bormannaskáli í Kröflu 

Lýsing seljanda

LANDSVIRKJUN AUGLÝSIR VINNUBÚÐIR TIL SÖLU

BORMANNASKÁLI Í KRÖFLU

Landsvirkjun auglýsir vinnubúðir, svokallaðan Bormannaskála, til sölu og óskar eftir kauptilboðum í vinnubúðirnar.  Bormannaskáli er hluti af vinnubúðum við Kröflustöð, skammt norðaustan við Mývatn. 

Til vinnubúðanna heyrir allur fastur búnaður (sturtur, salerni, rafmagnsofnar, hitakútur og slíkt) en laus búnaður (húsgögn o.þ.h.) telst ekki hluti af vinnubúðunum. Vinnubúðirnar seljast í því ástandi sem þær eru og afhendast kaupanda á núverandi staðsetningu þeirra. Kaupandi sér alfarið um að taka þær niður og flytja af lóð Kröflustöðvar.

Um tilboð og tilboðsgerð gilda reglur uppboðsvefs Króks og er bjóðendum bent á að kynna sér þær reglur vel á vefslóðinni www.bilauppbod.is. Þar koma fram greiðsluskilmálar, ábyrgðir, gildistími tilboða og fleiri slík atriði.  Bjóðendur eru sérstaklega minntir á skoðunarskyldu kaupenda. Vinnubúðirnar verða til sýnis fimmtudagana 5. og 12. apríl 2018, milli kl. 9:00 – 12:00 og 13:00 – 16:00, og er áhugasömum bent á að hafa samband við innkaupadeild Landsvirkjunar, s. 515 9000, eigi síðar en þriðjudagana fyrir þá daga, eða 3. og 10. apríl  2018.

Afhendingartími er við undirritun kaupsamnings.

 

 Staðhættir 

Akstursleið frá Akureyri að Kröflustöð er um 115 km, þar af 15 km frá Mývatni og er bundið slitlag alla leið.  Svokallaður Bormannaskáli eru einn af fjórum skálum á starfsmannaaðstöðu Kröflustöðvar og er afstaða þeirra sýnd á mynd 1.

 

 

MYND 1

 

Mynd 1  Afstöðumynd svæðis – Bormannaskáli rammaður inn með rauðum línum.

 

Góð aðkomuleið er að Bormannaskála um Kröfluveg frá þjóðvegi 1 og um malbikað plan norðan við skálann, sjá mynd 3.  Planið er eina aðkomuleið akandi að skálanum. Að öðru leyti umlykur gróið grassvæði skálann, sem ekki má raska.  Stutt er í næstu skála austan og vestan við. 

 

Bormannaskáli

Bormannaskáli er um 388 m2.  Fyrirkomulag skálans er sýnt á mynd 2.  Skálinn skiptist í svefnskála og sameiginleg rými:

 

Svefnskáli samanstendur af 13 einingum og er hver eining 2,5 m x 7,4 m að utanmáli.  Brúttóflatarmál svefnskálans er því um 240 m2Tólf einingar eru herbergiseiningar, ·         hver með tveimur herbergjum, en ein eining er með snyrtiaðstöðum, 2 salernum öðru megin gangs og 2 sturtum hinu megin gangs.   Um 1,1 m breiður gangur gengur þvert á einingarnar fyrir þeim miðjum (2,5mx13=32,5 m langur).

 

·         Sameiginlegt rými samanstendur af 8 einingum sem eru um 2,5 m x 7,4 m að utanmáli. Brúttóflatarmál sameiginlega hlutans er því um 148 m2.

 

Eldvarnarveggur er á milli setustofu og svefnskála.  Veggurinn er byggður upp úr steyptum einingum með hífilykkjum efst. 

MYND 2

Mynd 2 – Fyrirkomulag Bormannaskála. 

Almennt hvíla vinnubúðaeiningar Landsvirkjunar á timburbitum sem festir eru með stagfestum í stagklossa sem eru um 1,0-1,4 m undir jarðyfirborði. Þar sem klöpp er á minna dýpi eru 10 mm staglykkjur steyptar inn í klöppina.   Gert er ráð fyrir að sambærilegur frágangur eigi einnig við hér.  Einingarnar eru frá Moelven og eru allar frá árinu 1990.  Einingunum hefur verið vel við haldið og er ástand þeirra gott.

 

Niðurtekt og brottflutningur skála

Kaupandi sér um að taka vinnubúðaeiningarnar niður og flytja þær af svæðinu. Taka þarf fullt tillit til starfsemi á svæðinu og þarf kaupandi að fá verkleyfi hjá Landsvirkjun áður en vinna hefst.  Vinnulýsing og áhættumat skal fylgja beiðni um verkleyfi.  Landsvirkjun gerir strangar kröfur til öryggis-, heilsu- og umhverfismála.  Í einhverjum tilfellum eru kröfurnar strangari en lög og reglugerðarákvæði kveða á um.  Búnaður og verklag kaupanda þarf að uppfylla þær kröfur Landsvirkjunar sem eiga við um vinnu innan svæðis.  Kaupandi skal kynna sér þær kröfur vel sem og uppbyggingu búðanna áður en verk hefst.  Í upphafi vinnu verður sérstakur fundur með fulltrúum Kröflustöðvar og kaupanda þar sem farið verður yfir öryggis-, heilsu- og umhverfismál.

Aðkoma að skálanum er eingöngu úr norðri.  Kaupandi verður því að vinna niðurtekt og flutning frá norðri til suðurs. 

MYND 3

Mynd 3: Aðkoma akandi að skálanum er eingöngu úr norðri.  Kaupandi þarf því að byrja á nyrsta hluta búðanna og vinna sig til suðurs.  Gróið grassvæði er umhverfis skálann að öðru leyti. Brýnt er að raska ekki því svæði og því getur kaupandi ekki athafnað sig þar.

Austan við skálann, um það bil fyrir honum miðjum, er brunnur, sem mun standa áfram. Kaupandi þarf að gæta þess að brunnurinn og lagnir að honum verði ekki fyrir skemmdum. Sama gildir um gróið svæði í kringum skálann.   Áður en vinna hefst þarf að aftengja öll lagnainntök inn í hús.  Vatns- og frárennslislagnir tengjast eingöngu inn í skálann þar sem snyrtingar og þvottur eru.  Kaupandi skal ganga frá opnum lögnum, rafmagnsleiðslum, festingum sem losað er um o.fl. slíku á snyrtilegan og tryggan hátt þannig að ekki skapist hætta af að lokinni hífingu og brottflutningi hverrar einingar.  

·         hver með tveimur herbergjum, en ein eining er með snyrtiaðstöðum, 2 salernum öðru megin gangs og 2 sturtum hinu megin gangs.   Um 1,1 m breiður gangur gengur þvert á einingarnar fyrir þeim miðjum (2,5mx13=32,5 m langur).

·         Sameiginlegt rými samanstendur af 8 einingum sem eru um 2,5 m x 7,4 m að utanmáli. Brúttóflatarmál sameiginlega hlutans er því um 148 m2.

 

Eldvarnarveggur er á milli setustofu og svefnskála.  Veggurinn er byggður upp úr steyptum einingum með hífilykkjum efst. 

MYND 2

Mynd 2 – Fyrirkomulag Bormannaskála. 

Almennt hvíla vinnubúðaeiningar Landsvirkjunar á timburbitum sem festir eru með stagfestum í stagklossa sem eru um 1,0-1,4 m undir jarðyfirborði. Þar sem klöpp er á minna dýpi eru 10 mm staglykkjur steyptar inn í klöppina.   Gert er ráð fyrir að sambærilegur frágangur eigi einnig við hér.  Einingarnar eru frá Moelven og eru allar frá árinu 1990.  Einingunum hefur verið vel við haldið og er ástand þeirra gott.

 

Niðurtekt og brottflutningur skála

Kaupandi sér um að taka vinnubúðaeiningarnar niður og flytja þær af svæðinu. Taka þarf fullt tillit til starfsemi á svæðinu og þarf kaupandi að fá verkleyfi hjá Landsvirkjun áður en vinna hefst.  Vinnulýsing og áhættumat skal fylgja beiðni um verkleyfi.  Landsvirkjun gerir strangar kröfur til öryggis-, heilsu- og umhverfismála.  Í einhverjum tilfellum eru kröfurnar strangari en lög og reglugerðarákvæði kveða á um.  Búnaður og verklag kaupanda þarf að uppfylla þær kröfur Landsvirkjunar sem eiga við um vinnu innan svæðis.  Kaupandi skal kynna sér þær kröfur vel sem og uppbyggingu búðanna áður en verk hefst.  Í upphafi vinnu verður sérstakur fundur með fulltrúum Kröflustöðvar og kaupanda þar sem farið verður yfir öryggis-, heilsu- og umhverfismál.

Aðkoma að skálanum er eingöngu úr norðri.  Kaupandi verður því að vinna niðurtekt og flutning frá norðri til suðurs. 

MYND 3

Mynd 3: Aðkoma akandi að skálanum er eingöngu úr norðri.  Kaupandi þarf því að byrja á nyrsta hluta búðanna og vinna sig til suðurs.  Gróið grassvæði er umhverfis skálann að öðru leyti. Brýnt er að raska ekki því svæði og því getur kaupandi ekki athafnað sig þar.

Austan við skálann, um það bil fyrir honum miðjum, er brunnur, sem mun standa áfram. Kaupandi þarf að gæta þess að brunnurinn og lagnir að honum verði ekki fyrir skemmdum. Sama gildir um gróið svæði í kringum skálann.   Áður en vinna hefst þarf að aftengja öll lagnainntök inn í hús.  Vatns- og frárennslislagnir tengjast eingöngu inn í skálann þar sem snyrtingar og þvottur eru.  Kaupandi skal ganga frá opnum lögnum, rafmagnsleiðslum, festingum sem losað er um o.fl. slíku á snyrtilegan og tryggan hátt þannig að ekki skapist hætta af að lokinni hífingu og brottflutningi hverrar einingar. 

Kaupandi skal ganga frá yfirborði þar sem vinnubúðir stóðu.  Hafi yfirborð rótast upp við niðurtekt og flutning þá skal kaupandi jafna jarðvegsyfirborð. Hann skal skila svæði sem Bormannaskáli stendur á, á snyrtilegan og ábyrgan hátt, hreinsuðu og frágengnu þannig að ekki skapist hætta af fyrir gangandi og akandi.  Seljandi  mun sjá um lokafrágang svæðisins.

Verktími og kvaðir á kaupanda

Verktími frá því að verk hefst þar til því lýkur skal ekki vera lengri en 1 mánuður.

Kaupandi skuldbindur sig til að hafa fjarlægt allar einingar Bormannaskála af lóð Kröflustöðvar og lokið frágangi eigi síðar en 30. júní 2018.  Bregðist það skuldbindur kaupandi sig til að greiða lóðaleigu, 50.000 kr/dag.  Kaupanda eru ekki heimil afnot af vinnubúðunum á meðan þær eru staðsettar á núverandi stað, nema að fengnu samþykki seljanda.

Myndir af Bormannaskála – teknar í mars 2018

MYND 4

Mynd 4:  Norðurhlið Bormannaskála (eining LV 722 - inngangur)

MYND 5

Mynd 5: Norður og vesturhlið búðanna.  Inngangur á norðurhlið t.v. á mynd.  Eldvarnarveggur á milli.

 

MYND 6

 

Mynd 6:  Horft inn eftir herbergisgangi, frá brunavegg.  Sjá má frágang á samskeytum eininga fremst.

MYND 7

Mynd 7:  Séð frá gangi inn í herbergi, skápur er á bak við hurð.

MYND 8

Mynd 8:  Séð frá herbergi og út á gang og í gangstætt herbergi.

MYND 9

Mynd 9:  Setustofa (einingar 757 og 758 á yfirlitsmynd)

MYND 10

Mynd 10:  Snyrting í sameiginlegu rými (eining 760).  Hurð opin inn í þvottaherbergi (eining 759)

MYND 11

 

Mynd 11:  Sturta í sameiginlegu rými (ein 760-761) 

 

Nánari upplýsingar

Framleiðandi 
Skráð tjónaökutæki  Nei
Nýskráður 
Árgerð 
Framleiðsluár 
Fyrsti skráningard. 
Fastanúmer 
Litur 
Gírar 
Dyr 
Akstur (km/mílur) 
Vélargerð (eldsneyti) 
Vélastærð (slagrými) 
Seljandi  Landsvirkjun
Hæsta boð
2.650.000 kr. (Lágmarksverði ekki náð.)
Tími eftir
Uppboði lokið. - 17.04.2018 kl. 20:02
Vinsamlegast athugið að hægt er að skoða uppboðsmuni í húsnæði Króks bílauppboðs. að Vesturhrauni 5 Garðabæ alla virka daga milli kl. 8:30 og 17:00. Við bendum bjóðendum á að það er áríðandi að þeir skoði uppboðsmuni áður en boð eru gerð þar sem myndir geta ekki lýst fullkomlega ástandi bifreiðar eða tjóni á bifreið ef um slíkt er að ræða. Þegar um er að ræða bifreiðar sem eru í eigu tryggingafélaga eru númer ekki á bifreiðunum við sölu.

Tilboð eru bindandi fyrir tilboðsgjafa hvort sem lágmarksverð næst eða ekki, sjá nánar undir skilmálum. Tilboðsgjafar verða að ganga frá greiðslu innan tveggja sólarhringa annars áskilur Krókur ehf. sér rétt til að selja bifreiðina öðrum. Standi bjóðandi ekki við gefið tilboð er hann útilokaður frá því að bjóða í muni á uppboðsvef Króks ehf.

Athugið að áríðandi er að skoða ferilskrá bifreiðar áður en tilboð eru gerð, vegna árgerðar / framleiðsluárs og annarra upplýsinga sem geta haft áhrif á verðmyndun. Ekki er hægt að falla frá tilboðum vegna skorts á upplýsingum úr ferilskrá.
Tilboðsgjafi verður að vera skráður notandi.
Smelltu hér til að skrá þig inn.